trans.gif (63 bytes)

5

Pevcheskiy bridge
Moyka embankment, 23
Milionnaya street, 6
Krasnogo Kursanta street, 16
Pisareva street, 18
Sadovaya street, 88
Finnish pereulok, 6
Maliy prospect, Petrogradskaya Storona, 66/32
Pionerskaya street, 9
Bolshoy prospect, Petrogradskaya Storona, 2