kruglishok.gif (786 bytes)

trans.gif (63 bytes)

3

Italyanskiy bridge
Griboedov channel embankment, 13
Moyka embankment, 48
Bolshaya Morskaya street, 15
Bolshaya Morskaya street, 9
Bankovskiy pereulok, 3
Griboedov channel embankment, 33
Sadovaya street, 51
Sadovaya street, 50
Karavannaya street, 16